ACTIVITATS

INFANTILS

 • Funky
 • Hip-Hop
 • Líric
 • Psicomotricitat
 • Kickboxing
 • Entrenaments personals i en grup
ADULTS
 • GAC
 • CORE
 • Entrenament funcional
 • Combo
 • Fitball
 • Zumba
 • Hip-Hop
 • Kickboxing
 • Power-Tono
 • Jumping Dance
 • Estiraments
 • Entrenaments personals