Mes de Febrer


¿ COM PODEM SABER SI ESTEM EN EL NOSTRE PES ?

En primer lloc, m’agradaria explicar que entenen per tindre un pes normal.

Medicament entenen com a pes normal en funció del nostre IMC ( índex de massa corporal ), es la relació entre la nostra alçada i el nostre pes.

Aquest concepte sorgeix de la divisió del nostre pes per l’alçada al quadrat. P/a2

Ex. 80KG = IMC = 80/1,70(2) = 27,58

La taula de IMC:  • -19 (Pes sota del pes normal)
  • 19-25 (Pes Normal)
  • 25-30 (Sobrepès Grau 1)
  • 30-35 (Sobrepès Grau 2)
  • 35-40 (Obesitat Pre-Mòrbida)
  • +40 (Obesitat Mòrbida)

El concepte del IMC, es relativament senzill de fer, però a la vegada massa simple i no ens dona tota la informació necessària.

Més important que conèixer el nostre IMC, ( tot i que ho trobo útil ), l’important es conèixer la nostra composició corporal. La composició bàsica del nostre cos, es compon d’aigua, esquelet, massa muscular i greix.

El coneixement de la nostra composició corporal ens aportarà la informació necessària de percentatge de greix, de massa muscular, el nostre estat d’hidratació. Fet que ens ajudarà a preparar en millors condicions les nostres necessitats alimentaries, per baixar de pes o pujar i elaborar de manera més estricte i adequada les nostres rutines d’entrenament.

Segurament et demanares com podem calcular la nostra composició corporal, ja em vist que calcular l’IMC es molt senzill, però la composició? Existeixen varis mètodes per tal de calcular la composició corporal. Avui al mercat podem trobar multitud de balances digital amb la funció de calcular la composició corporal des de preus baixos. Una altre opció es anar a qualsevol farmàcia, la majoria d’aquestes disposen de balances per calcular la composició corporal.

Son senzilles de fer servir i ens donen una informació molt important. En futurs articles parlarem de les millors opcions per regular de manera sana i equilibrada el nostre pes.

Fins aviat....